Does anyone have any suggestions for Danish poetry or stories or literature? Preferably old enough to be in public domain and or having an english or german  translation around as well?

Har nogen forslag til dansk poesi eller historier eller litteratur? Fortrinsvis gammel nok til at være i offentligheden og eller have en engelsk eller tysk oversættelse også?

(Danke)